Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публична лекция на доц. д-р Христо Боев

  Тема: Проявленията на жената в поезията и прозата на Силвия Плат: перспективата на сравненото лично преживяване във фикцията

  Дата: 16 септември 2022 г., 11.20 ч.

  Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

  Публикувано на 02/09/2022