Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Наташа Колева

    Тема: Цифрови компетентности на гражданите на цифровото общество
    Дата: 2 април 2021, 10,00 ч.

    Линк: https://meet.google.com/pmv-vujx-ufe

    Публикувано на 26/03/2021