Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публична лекция на проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

  Тема: Върху някои симетрични рационални матрични уравнения

  Дата: 12 май 2022 г., 17,00 ч.

  Зала: 505, Корпус 3 на ШУ

  Публикувано на 10/05/2022