Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публична лекция на проф. д-р Янна Павлова Рускова

  Тема: Интерпретацията в музикално-изпълнителската дейност – традиции, норми, свобода

  Дата: 21 октомври 2022 г., 13:50 ч.

  Зала: Актова зала, Корпус 2 на ШУ

  Публикувано на 12/10/2022