Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Пламен Шуликов

    Тема: Медии и памет

    Дата: 15 май 2012 г.; 11:15ч.

    Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 06/02/2012