Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Васил Параскевов

    Тема: Външна политика на България – 1947-1956 г.

    Дата: 31 май 2012 г.; 11:00ч.

    Зала: 118, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 06/02/2012