Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Тотка Иванова

    Тема: Язык времени и модели “действия во времени”

    Дата: 28 май 2012 г.; 14:00ч.

    Зала: 08, Корпус 2 на ШУ

    Публикувано на 06/02/2012