Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Нели Христова Митева

    Тема: Ключови компетентности в академичната работа

    Дата: 07 декември 2015, 13,00 ч.

    Зала: 302, Корпус 2 на ШУ

    Публикувано на 28/10/2015