Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Диляна Стефанова Иванова-Станчева

    ТемаИзтъняване и стабилност на пенни филми

    Дата: 3 декември 2018 г., 15,00 ч.

    Зала: 316, Корпус 1

    Публикувано на 02/10/2018