Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Димчо Захариев

    Тема: Растителната клетка – уникален отдел за …държавно устройство

    Дата: 21.12.2012 г., 11,00 ч.

    Зала: 202, К 1на ШУ

    Публикувано на 18/09/2012