Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Гюрхан Неджибов

    Тема: Върху някои методи за числено решаване на нелинейни уравнения

    Дата: 6 юни 2013 г., 11  ч.

    Зала: 505, Корпус 3 на ШУ

    Публикувано на 28/04/2013