Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Калина Иванова Алексиева

    Тема: Математическата подготовка на седемгодишните деца за училище в контекста на приемствеността между детската градина и първи клас

    Дата: 07.01.2021 г., 9,45 ч.

    Място: онлайн, чрез Google Meet, линк: https://meet.google.com/wey-dmcw-nuu

    Публикувано на 04/01/2021