Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Калина Йочева

    Тема: Иновативни техники в обучението по български език и литература в началното училище

    Дата: 26 април 2017, 16,00 ч.

    Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 10/03/2017