Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публична лекция на доц. д-р Мирослава Цветкова

  Тема: Таксономия на конструкциите с ‘be’ в английския език

  Дата: 24 ноември 2021 г., 09,00 часа

  Място: линк: https://meet.google.com/cfn-qzfy-cut

  Публикувано на 18/11/2021