Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Стефан Минков

    Тема: ” 1914 – първите месеци от Голямата война”

    Дата: 11 април 2014 г., 14,00 часа

    Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 26/02/2014