Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Стефан Стефанов

    Тема: ПРАЗНИКЪТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЛИТУРГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

    Дата: 19 декември 2013, 16,00 ч.

    Зала: 119, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 19/10/2013