Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Теменуга Тенева

    Тема: Образоващите отношения на “играта на образите” (world of worldcraft) и “образите на играта” (world of worldcraft)

    Дата: 30 ноември 2012 г. , 11,00ч.

    Зала: 219, К1 на ШУ

    Публикувано на 27/08/2012