Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Труфка Димитрова

    Тема: Маркетинг на отношенията – духовен формат

    Дата: 20 септември 2012 г.; 17:00ч.

    Зала: Регионална библиотека “Стоян Чилингиров” – гр. Шумен

    Публикувано на 06/07/2012