Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Веселина Радева Иванова

    Тема: Демографските предизвикателства пред България

    Дата: 07.01.2021 г., 10,00 ч.

    Място: онлайн, чрез Google Meet, линк: https://meet.google.com/wey-dmcw-nuu

    Публикувано на 04/01/2021