Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция на проф. д.ф.н. Петър Иванов Стоянович

    Тема: Централна Европа като империя, буфер и общност. Нейните естествени връзки с България и задължения към общото ни историческо и духовно наследство

    Дата: 22 ноември 2018 г., 17.30 ч.

    Зала: Голяма зала, Регионална бибилиотека “Стилиян Чилингиров”, гр. Шумен

    Публикувано на 30/09/2018