Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Димчо Захариев Иванов

    ТемаНеобикновените растения

    Дата: 13 февруари 2019 г., 11,00 ч.

    Зала: 419, Корпус 1

    Публикувано на 12/01/2019