Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. д-р Добромир Добрев

    Тема: Красивото и доброто във философията на В. Соловьов

    Дата: 24 ноември 2017, 16,30 ч.

    Зала: С1 на ШУ

    Публикувано на 02/10/2017