Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. д-р Евдокия Боянова Борисова

    Тема: Балканските домове на литературата ни

    Дата: 07.02.2018 г., 11,00 ч.

    Публикувано на 16/01/2018