Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Евдокия Боянова Борисова

    Тема: Балканските домове на литературата ни

    Дата: 07.02.2018 г., 11,00 ч.

    Публикувано на 16/01/2018