Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публична лекция на проф. д-р Росица Димитрова Давидова-Маджарова

  Тема: Умение за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот – една от важните ключови компетентности в съвременното общество

  Дата: 17 март 2023 г., 12.30 ч.

  Зала: 210, Корпус 1 на ШУ

  Публикувано на 10/03/2023