Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова

    Тема: Ритъмът в изкуството

    Дата: 19 юли 2017 г., 09,15 ч.

    Зала: засезателна зала 25, ДИКПО-Варна

    Публикувано на 06/05/2017