Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. д-р Станимир Станев

    Тема: Стеганологична защита на информацията – състояние и перспективи

    Дата: 11 юни 2014, 14,00 ч.

    Зала: 217, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 10/04/2014