Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. д-р Стефан Панайотов Русков

    Тема: Създаване на дигитален аранжимент със смартфон и таблет

    Дата: 04 февруари 2021 г., 12.00 ч.

    Място: зала 307а на Педагогически факултет и онлайн, чрез Google Meet, линк: meet.google.com/mhd-cjva-jhb

    Публикувано на 27/01/2021