Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. д-р Стоян Витлянов

    Тема: Археологически данни за урбанизацията на Велики Преслав през ІХ-Х век

    Дата: 05 юли, 2013, 11,30ч.

    Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 12/05/2013