Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Публични леции за месец ноември

  Публична лекция на проф. д-р Антон Моллов
  • Тема: Проблеми на обучението по математика и информатика
  • Дата: 26 ноември 2013 г., 13,30 ч.
  • Зала: 316, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Димитър Салтиров Димитров
  • Тема: Държавна власт – законодателна и съдебна власт
  • Дата: 22 ноември, 11,30 ч.
  • Зала: 202, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Петя Петкова
  • Тема: В света на 3d и 4d елементите
  • Дата: 20 ноември, 13,00 ч.
  • Зала: 419, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Светлана Неделчева
  • Тема: SPACE, TIME AND HUMAN ENPERIENCE
  • Дата: 18 ноември, 13,00 ч.
  • Зала: 305, Корпус 2 на ШУ
  Публикувано на 25/09/2013