Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за 29 септември 2012 г.

  Публична лекция на проф. д.пс.н Стойко Иванов
  • Тема: Управление на конфликти
  • Дата: 29 септември 2012 г.; 09:00ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Иван Иванов
  • Тема: Пост-постмодерното образование и педагогиката
  • Дата: 29 септември 2012 г.; 09:30ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Благомир Папазов
  • Тема: Към въпроса за съвременните измерения на визуалните изкуства
  • Дата: 29 септември 2012 г.; 13:00ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Живко Жеков
  • Тема: Предиктори за ранна диагностика на дисграфии
  • Дата: 29 септември 2012 г.; 13:30ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Лучиян Милков
  • Тема: Предизвикателствата пред семейството и социума при възпитането на децата
  • Дата: 29 септември 2012 г.; 14:00ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Пламен Иванов
  • Тема: Старостта като социален проблем
  • Дата: 29 септември 2012 г.; 14:30ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Зейнур Мустафа
  • Тема: Детерминанти на девиантното поведение
  • Дата: 29 септември 2012 г.; 15:00ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Павлина Лазарова
  • Тема: Формално динамични свойства на темперамента
  • Дата: 29 септември 2012 г.; 15:30ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публикувано на 12/06/2012