Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за 28 септември 2012 г.

  Публична лекция на проф. д.ик.н Маргарита Бонева
  • Тема: Социална екология и глобализация
  • Дата: 28 септември 2012 г.; 15:00ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Нели Димитрова
  • Тема: Технологично обучение в образователната система и формиране на функционална грамотност на личността
  • Дата: 28 септември 2012 г.; 15:30ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Керанка Велчева
  • Тема: Интеграция на технологичното обучение и изобразителното изкуство за формиране на графична култура на учениците
  • Дата: 28 септември 2012 г.; 16:00ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Димитър Балкански
  • Тема: Особености на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство в соматопедичното училище
  • Дата: 28 септември 2012 г.; 16:30ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публикувано на 06/07/2012