Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец април

  Публична лекция на доц. д-р Тодор Тодоров
  • Тема: Владетелската институция в българското ханство-царство (края на VІІ-началото на ХІ в.)
  • Дата: 10 април 2013 г., 15,00 ч.
  • Зала: 219, К 1 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Ивайло Петров
  • Тема: Живият литературен процес като история на съвременната руска литература
  • Дата: 25 април 2013, 15,00ч.
  • Зала: 219, К1 на ШУ
  Публикувано на 15/02/2013