Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Публични лекции за 23 октомври 2012 г.

  Публична лекция на проф. д-р Веселин Панайотов
  • Тема: Известни и неизвестни ученици на Кирил и Методий
  • Дата: 23 октомври 2012 г., 14,00 ч.
  • Зала: 219, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Сава Сивриев
  • Тема: За християнството, за секуларизацията и културата и за българската лирика
  • Дата: 23 октомври, 15,00ч.
  • Зала: 219, Корпус 1 на ШУ
  Публикувано на 03/08/2012