Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Публични лекции за месец ноември

  Публична лекция на проф. д-р Добринка Георгиева Даскалова
  • Тема: Речникови единици за достоверност в българския език (опит за структуриране на полето)
  • Дата: 03 ноември, 14,00 ч.
  • Зала: 211, Корпус 1
  Публична лекция на доц. д-р Десислава Чанкова Иванова
  • Тема: “Показалец или …” как да продаваш Раковски
  • Дата: 03 ноември, 13,00 ч.
  • Зала: 211, Корпус 1 на ШУ
  Публикувано на 18/09/2015