Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец октомври

  Публична лекция на доц. д-р Константин Трендафилов Константинов
  • Тема: Гражданските комплекси във Външния град на Плиска през следстоличния период
  • Дата: 21 октомври 2015, 10,00 ч.
  • Зала: 219, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Красимир Тодоров Кръстев
  • Тема:   Чужди монети в монетната циркулация на Османската империя  (XV – XVII в.)
  • Дата: 21 октомври 2015, 11,30 ч.
  • Зала: 219, Корпус 1 на ШУ
  Публикувано на 06/08/2015