Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец септември

  Публична лекция на проф. д-р Валентин Любенов Велев
  • Тема: Калориметрични изследвания на модифицирани едноосно ориентирани полимерни обекти
  • Дата: 26 септември 2015, 09,45 ч.
  • Зала: 55, ДИКПО – Варна
  Публична лекция на проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова
  • Тема: Как млечнокиселите бактерии могат да победят корозията?
  • Дата: 26 септември 2015, 11,00 ч.
  • Зала: заседателна зала, ДИКПО-Варна
  Публична лекция на проф. д-р Радослав Илиев Иванов
  • Тема: Дифузионни покрития като корозионни инхибитори
  • Дата: 26 септември 2015, 10,30 ч.
  • Зала: заседателна зала, ДИКПО-Варна
  Публична лекция на проф. д-р Жана Крумова Ангарска
  • Тема: Тънки течни филми DLVO  и не-DVLO – компоненти на разклинящото налягане
  • Дата: 26 септември 2015, 09,45 ч.
  • Зала: заседателна зала, ДИКПО-Варна
  Публична лекция на доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова
  • Тема: Количествен елементен анализ  на лечебни растения събрани от Шуменското плато
  • Дата: 26 септември 2015, 11,00
  • Зала: 55, ДИКПО-Варна
  Публична лекция на доц. д-р Ваня Петрова Колева
  • Тема: Antiproliferative and apoptotic activity of Br-containing oxaphosphole
  • Дата: 27 септември 2015, 11.20 ч.
  • Зала: заседателна зала, ДИКПО-Варна
  Публична лекция на проф- д-р Дарина Георгиева Василева
  • Тема: Художественият вкус в съвременната социокултурна ситуация
  • Дата: 25 септември 2015, 14,45 ч.
  • Зала: Актова зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Стефан Христев Базелков
  • Тема: Хандбалната игра – игра на учениците
  • Дата: 25 септември 2015, 15,00 ч.
  • Зала: Актова зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Наталия Иванова Витанова – Маринова
  • Тема: Възгледите на учениците за закона, правото и наказанията
  • Дата: 25 септември 2015, 15,15 ч.
  • Зала: Актова зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Николай Митев Андриянов
  • Тема: За влиянието на словесния текст върху някои музикални формообразуващи принципи
  • Дата: 25 септември 2015, 16,45 ч.
  • Зала: Актова зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров
  • Тема: Двигателната готовност – детерминатт на готовността за училище
  • Дата: 25 септември 2015, 15,30 ч.
  • Зала: Актова зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева
  • Тема: Репутацията – уникален стратегически актив
  • Дата: 25 септември 2015, 15,45 ч.
  • Зала: Актова зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Живко Величков Жечев
  • Тема: Арт-терапията в обучението на студентите
  • Дата: 25 септември 2015, 16,00 ч.
  • Зала: Актова зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова
  • Тема: Социалната изолация в детството
  • Дата: 25 септември 2015, 16,15 ч.
  • Зала: Актова зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Милослава Русинова Янкова
  • Тема: Човекът пред проблема за смисъла на живота
  • Дата: 25 септември 2015, 16,30 ч.
  • Зала: Актова зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Маргаритка Йорданова Генчева
  • Тема: Присъствието и приноса на четене и свирене на хорови партитури
  • Дата: 25 септември 2015, 17,00 ч.
  • Зала: Актова зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Янна Павлова Рускова
  • Тема:За професионализма на бъдещия учител по музика
  • Дата: 25 септември 2015, 17,15 ч.
  • Зала: Актова зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Христо Йорданов Христов
  • ТемаСветодиоди – приложение
  • Дата: 24 септември, 2015, 16,00 ч.
  • Зала: 310, Корпус 1 на ШУ
  Публикувано на 16/07/2015