Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Публични лекции за 22 ноември 2012 г.

  Публична лекция на проф. д-р Георги Генов
  • Тема: Методи за контрол при изпитване в производствения процес и експлоатацията на високотехнологични продукти
  • Дата: 22 ноември 2012 г., 16,00 ч.
  • Зала: 503, К3 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Георги Георгиев
  • Тема: Геометрични трансформации и геометрично моделиране
  • Дата: 22 ноември 2012 г., 11,30 ч.
  • Зала: 202, К1 на ШУ
  Публикувано на 25/08/2012