Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец април

  Публична лекция на доц. д-р Румяна Златева
  • Тема: Предизвикателства предпланирането при управлението на проекти
  • Дата: 08 април 2016 г.. 09,15 ч.
  • Зала: 510, Корпус 3 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Христо Атанасов Христов
  • Тема: Модел за организиране на противодействието на посегателства срещу сигурността на организацията
  • Дата: 14.04.2016, 13,00
  • Зала: Учебен корпус С1 на ШУ
  Публикувано на 03/03/2016