Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Публични лекции за месец април

  Публична лекция на проф. д-р Николай Добринов Начев
  • Тема: Антропология на екологията
  • Дата: 20 април 2018, 14,30 ч.
  • Зала: 202, Корпус 1
  Публична лекция на доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов
  • Тема: Облачните технологии в обучението
  • Дата: 05 април 2018 г., 11:15 ч.
  • Зала: 517, Корпус 3
  Публикувано на 03/03/2018