Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец декември

  Публична лекция на доц. д-р Снежана Великова
  • Тема: Обезвластената журналистика
  • Дата: 20 декември, 14,00 ч.
  • Зала: 219, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Димчо Станков
  • Тема: Защо банаховата алгебра Н~?
  • Дата: 15 декември, 15,30 ч.
  • Зала: 509, Корпус 3 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов
  • Тема: Синтез и реализация на цифрови филтри
  • Дата: 15 декември, 10,00 ч.
  • Зала: учебен корпус С5 на ШУ
  Публична лекция на проф. д.и.н. Бисер Христов Георгиев
  • Тема: Миражът за Велика България
  • Дата: 14 декември, 14,00 ч.
  • Зала: 211, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Димитър Игнатов Петров
  • Тема: Дроновете – детска играчка или врата към нови технологии
  • Дата: 13 декември, 10,00 ч.
  • Зала: учебен корпус С5 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Андрей Илиев Богданов
  • Тема: Периодизация и направление в развитието на стандартизацията
  • Дата: 09 декември, 10,00 ч.
  • Зала: 503, Корпус 3 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Радка Томова Георгиева-Николова
  • Тема: Биогенни елементи и витамини
  • Дата: 07 декември 2016, 12,00
  • Зала: 419, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Жени Димитрова Стоянова
  • Тема: Етноботаниката – традиции и съвременност
  • Дата: 12 декември 2016 г., 13,00 ч.
  • Зала: зала 309, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Антон Янков Антонов
  • Тема: Методика за обучение по симулационно моделиране на технологични процеси
  • Дата: 9 декември, 11,00 ч.
  • Зала: учебен корпус С 6 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Илинка Методиева Иванова
  • Тема: Кадастърът в България. Замисъл и изпълнение.
  • Дата02 декември 2016, 11,00 ч.
  • Зала: 316, Корпус 1 на ШУ
  Публикувано на 05/10/2016