Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец май

  Публична лекция на проф. д-р Надка Николова Николова
  • Тема: Българският възрожденски пуризъм
  • Дата: 31 май 2016, 13,15 ч.
  • Зала: 309, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на доц. Живка Илиева
  • Тема: Текстовете за деца в ранното чуждоезиково обучение
  • Дата: 09 май 2016, 11,30
  • Зала: 106, Колеж – Добрич
  Публична лекция на доц. д-р Стоян Крайчев Крайчев
  • Тема: Информацията – парадигма в икономиката днес
  • Дата: 26.05.2016 г., 14,00 ч.
  • Зала: 505, Корпус 3 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Теодоси Теодосиев
  • Тема: Бързай бавно или мисли, преди да програмираш
  • Дата: 16 май 2016, 13,15 ч.
  • Зала: 509, Корпус 3 на ШУ
  Публикувано на 02/04/2016