Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец май

  Публична лекция на проф. д-р Димитър Димитров Попов
  • Тема: Лингвистичната персонология – нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика
  • Дата: 19 май 2017, 13,00 ч
  • Зала: 219, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Красимир Кордов
  • Тема: Криптографски анализ на алгоритми за защита на растерни графични файлове
  • Дата: 12 май 2017, 14,00 ч.
  • Зала: 516, Корпус 3 на ШУ
  Публична лекция на проф. д.м.н. Николай Иванов Янков
  • Тема: Защита на информацията от грешки
  • Дата: 09 май 2017 г., 14,,00 ч.
  • Зала: 106, Колеж Добрич
  Публикувано на 07/04/2017