Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец май

  Публична лекция на доц. д-р Ирина Николова Иванова
  • Тема: Проблеми и тенденции в продължаващото професионално развитие на учителите
  • Дата: 18 май 2018 г., 11,15 ч.
  • Зала: 219, Корпус 1
  Публична лекция на доц. д-р Цветослав Станиславов Цанков
  • Тема: Приложения на нелинейните функции за защита на информацията в комуникационните системи
  • Дата: 18 май 2018 г., 10,00 ч.
  • Зала: зала С5
  Публикувано на 03/04/2018