Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец май

  Публична лекция на проф. д.м.н. Иво Михайлов
  • Тема: Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа
  • Дата: 27 май 2013 г., 13  ч.
  • Зала: 217, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Генчо Белчев Сандев
  • Тема: Защита на организациите и населението в екстремна среда
  • Дата: 17 май, 11,00 ч.
  • Зала: С1 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Иван Кръстев Цонев
  • ТемаАнализ на адресното пространство в Интернет
  • Дата: 17 май, 2013 г., 10,00 ч.
  • Зала: С 1 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Милена Цанкова
  • Тема: Актуални проблеми на обучението по природознание
  • Дата: 16 май 2013 г., 11,30 ч.
  • Зала: 106, Колеж-Добрич
  Публикувано на 25/03/2013