Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Публични лекции за месец март

  Публична лекция на доц. д-р Ася Лазарова Атанасова
  • Тема: Русия в революции
  • Дата: 29 март 2018, 13,00 ч.
  • Зала: 219, Корпус 1
  Публична лекция на доц. д-р Дарина Христова Бъчварова
  • Тема: В света на многоножките
  • Дата: 20 март 2018, 13,00 ч.
  • Зала: 309, Корпус 1
  Публикувано на 14/02/2018