Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец октомври

  Публична лекция на доц. д-р Славена Господинова Стоянова
  • Тема: Състояние и тенденции в документирането на търговските сделки у нас
  • Дата: 5 октомври 2016, 09,15
  • Зала: 524, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Христомир Христов
  • Тема: Термодинамични модели за химично равновесие в геохимични системи. Теория и практика.
  • Дата: 01 октомври.2016 г., 10,00ч.
  • Зала: заседателната зала в ДИКПО-Варна
  Публикувано на 15/09/2016