Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец октомври

  Публична лекция на проф. д-р Меглена Живкова Апостолова
  • Тема: Пианистът – слуга или лидер в авангардната клавирна музика на ХХ век
  • Дата: 27 октомври 2017 г., 13,45 ч.
  • Зала: зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2
  Публична лекция на проф. д-р Димитър Илиев Балкански
  • Тема: Художествената деформация в детското изобразително творчество
  • Дата: 27 октомври 2017 г., 14,15 ч.
  • Зала: зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2
  Публична лекция на проф. д-р Пламен Киров Иванов
  • Тема: Психо-социални аспекти на конфликтите между поколенията в семейството
  • Дата: 27 октомври 2017 г., 14,45 ч.
  • Зала: зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2
  Публична лекция на доц. д-р Гергана Кирилова Събева
  • Тема: Процедура за освидетелстване на дете със специални образователни потребности
  • Дата: 27 октомври 2017 г., 15,15 ч.
  • Зала: зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2
  Публична лекция на доц. д-р Светла Христова Петкова
  • Тема: Трудовото възпитание и технологичното обучение
  • Дата: 27 октомври 2017 г., 15,45 ч.
  • Зала: зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2
  Публична лекция на доц. д-р Теодора Николаева Симеонова
  • Тема: Спортът уважава общото и приема различното
  • Дата: 27 октомври 2017 г., 16,15 ч.
  • Зала: зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2
  Публична лекция на доц. д-р Росица Петрова Михайлова
  • Тема: Социално-педагогически предизвикателства в саваната на Намибия. Интернатната система в област Каванго – минало, настояще и бъдеще
  • Дата: 27 октомври 2017 г., 16,45 ч.
  • Зала: зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2
  Публична лекция на доц. д-р Снежана Лазарова Борисова
  • Тема: Гражданското образование и новата учебна документация
  • Дата: 27 октомври 2017 г., 17,15 ч.
  • Зала: зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2
  Публична лекция на доц. д-р Светозар Йорданов Чилингиров
  • Тема: Гражданското образование и новата учебна документация
  • Дата: 27 октомври 2017 г., 17,45 ч.
  • Зала: зала “Панчо Владигеров”, Корпус 2
  Публична лекция на проф. д-р Найден Вълков Ненков
  • Тема: Интелигентни системи и съвременни технологии
  • Дата: 19 октомври 2017 г., 10,30 ч.
  • Зала: 516, Корпус 3 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Пенка Атанасова Момчилова-Стойчева
  • Тема: Биологичният метод за борба с вредителите по земеделските култури – алтернатива на химичния метод
  • Дата: 16 октомври 2017, 14,00 ч.
  • Зала: 202, Корпус 1
  Публикувано на 18/09/2017