Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Публични лекции за месец октомври

  Публична лекция на доц. д-р Цветана Иванова
  • Тема: Училищното историческо образование и предизвикателствата на съвременния свят
  • Дата: 30 октомври 2013 г., 13,00ч.
  • Зала: 219, Корпус 1 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Веселка Сидерова Радева
  • Тема: Обучението по природни науки и връзката средно-висше образование
  • Дата: 05.10.2013, 10,00 ч.
  • Зала: 518, Корпус 3 на ШУ
  Публикувано на 15/08/2013