Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец септември

  Публична лекция на проф. д-р Светлозар Петков Вацов
  • Тема: Императивът на компетемтностния подход
  • Дата: 30 септември 2016, 14,30 ч
  • Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Божена Левон Такворян – Солакян
  • Тема: Социални предпоставки за творческа активност
  • Дата: 30 септември 2016, 15,30
  • Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Виолета Кирилова Атанасова
  • Тема: Права и задължения на българските учители през Възраждането
  • Дата: 30 септември 2016, 13,30 ч.
  • Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на проф. д-р Снежана Христова Николова
  • Тема: Работа със семейството на дете със специални образователни потребности
  • Дата: 30 септември 2016, 14,00 ч.
  • Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Стефан Панайотов Русков
  • Тема: Аудио и midi технологии в музиката
  • Дата: 30 септември 2016, 15,00 ч.
  • Зала: актова зала, Корпус 2 на ШУ
  Публикувано на 30/08/2016