Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец септември

  Публична лекция на доц. д-р Доротея Любенова Василева – Кюркчиева
  • Тема: Роля на двойните звезди на ексцентрични орбити за съвременната астрофизика
  • Дата: 30 септември 2017 г., 15,30 ч.
  • Зала: заседателната зала на ДИКПО-Варна
  Публична лекция на доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов
  • Тема: Многоцветно фотометрично поведение на избрани звезди преди Главната последователност на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел
  • Дата: 30 септември 2017, 15,00 ч.
  • Зала: заседателната зала на ДИКПО-Варна
  Публична лекция на доц. д-р Борислав Станишев Борисов
  • Тема: Теория срещу експеримент или откриването на планетите – джуджета
  • Дата: 30 септември 2017, 14,30 ч.
  • Зала: заседателната зала на ДИКПО-Варна
  Публикувано на 01/08/2017